söndag 3 februari 2013

Installationsgudstjänst

Nye hovpredikanten Michael Bjerkhagen installerades officiellt i sin nya tjänst idag med en gudstjänst i slottskyrkan och slottskören var med och sjöng. Tyvärr fick vi inte göra Zadok the priest som var tänkt från början. Allt för många i kören tyckte att det var för kort tid att lära sig stycket. Istället fick vi nöja oss med att förstärka församlingen i psalmsången, och det är ju inte precis lika givande som att få sjunga Händel, om jag ska vara ärlig. Fast det var å andra sidan en ren njutning att få sitta och lyssna när Vokalensemblen och Uppsala domkyrkas gosskör dominerade totalt. Man får vara glad för det lilla.

Inga kommentarer: