torsdag 5 december 2013

En Serafimerriddare har gått ur tiden


Ikväll kom beskedet att Nelson Mandela har avlidit. En stor man som kommer att saknas, en värdig mottagare av Nobels fredspris.

Vid sitt statsbesök i Sydafrika 1997 tilldelade Kungen Nelson Mandela Serafimerorden, och som seden bjuder kommer det att på begravningsdagen hållas en Serafimerringning i Riddarholmskyrkan, såtillvida att begravningsdatumet offentliggörs i förtid.

Klockan tolv på begravningsdagen öppnar kyrkan för allmänheten att närvara vid den lilla ceremonin som kommer att äga rum, då Serafimerklockan kommer att slå i en timme. Ljus kommer att tändas till minnet av denne store statsman. Sedan kommer hans serafimersköld hängas upp på väggen i kyrkan bland övriga avlidna riddare.

Inga kommentarer: