lördag 24 maj 2014

Welsignat wari han som kommer i Herrans nampn!


Crona aa gull aa siith huffuudh bar
eeth gull äplä i hans höghra hand war
i syne winstra handh gull septrum förde
een riddare eeth gylth barth sward för honum rörde

Idag år 1276 kröntes Magnus Ladulås till kung av Sverige i Uppsala av ärkebiskop Fulco, eller Folke Johansson som han egentligen hette. På Wikipedia står det att Magnus kröntes i domkyrkan, personligen undrar jag om det kan stämma, 1276 var bara ett par av småkoren byggda. Själva kyrkobyggnaden började man inte bygga förrän på 1280-talet.

Magnus hann vara kung i femton år innan han 1290 avled på Visingsö och i procession fördes till Riddarholmskyrkan där han begravdes - dock inte i den grav som i 450 år har pekats ut, som de flesta vet vid det här laget.

Inga kommentarer: