fredag 22 april 2011

Dagens bildgåta

Lättja eller dygd? Lite väl sent att tänka på det nu!


Dalkarlen Georg Stiernhielm, kallad den svenska skaldekonstens fader, avlider 1672 i Stockholm 73 år gammal. Han skriver den första dikten på svenska på hexameter, Hercules. Ni vet, den som börjar
 
HERCVLES arla stodh op een mårgon, i forsta sin wngdom
fuller af ångst och twijk, huru han sitt lefuerne böria
Skulle, der af han frögdh kunne winna med tijden och ärha
I thet han så går i tankar och högsta bekymber
 På Stiernhielms gravsten står Vixit dum vixit laetus - Han levde glad så länge han levde. Jag undrar om jag inte ska ha det på min gravsten också?

1 kommentar:

Knallhatten sa...

Nå, det var ju Hercules det gällde. Och han arla stod upp, en morgon, i första sin ungdom. Så han hade ju tid att testa både kättja, fättja och lättja...

Annat var det med Georg Stiernhielm...